09:00-09:30 Açılış Konferansı
  Başkan: Mehmet Öztürk, İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü
  Epigenetik: Mekanizmalar ve Anlamları
  Stefan Dimitrov, Ph.D Institute for Advanced Biosciences Grenoble, Fransa
09:30-11:00 1. Oturum: 2018’de HCC: Öne Çıkan Başlıklar
  Başkanlar: Fahrettin Keleştemur, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı
  Brian Carr, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
09:30-10:00 HCC’nın Moleküler ve Hücresel Biyolojisi: Klinik Anlamı
  Aykut Üren, Georgetown Üniversitesi, ABD
10:00-10:30 HCC Tedavi: Yeni Hedefler ve Yeni Stratejiler
  Mehmet Öztürk, İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü
10:30-11:00 Sistemik Tedaviler: Bugünü ve Geleceği
  Gökhan Demir, Acıbadem Maslak Hastanesi
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:40 2. Oturum: Epidemiyoloji ve Prevantif Çabalar
  Başkanlar: Cihan Yurdaydın, Ankara Üniversitesi
  Ömer Topalak, Dokuz Eylül Üniversitesi
11:30-11:50 Epidemiyolojide Yükselen Riskler, Bölgesel ve Etiyolojik Farklılıklar
  Ayşegül Özakyol, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
11:50-12:20 Sıcak Tartışma: Antiviral Tedavi Kronik HBV’de HCC Riski
  HCC Gelişme Riskini Azaltır
  Hakan Bozkaya, Ankara Üniversitesi
  HCC Riskini Etkilemez
  Sabahattin Kaymakoğlu, İstanbul Üniversitesi
12:20-12:40 Kronik Hepatit C’de DAA Tedavi ve HCC İlişkisi
  Ulus Akarca, Ege Üniversitesi
12:40-13:40 Bayer Onkoloji 

Tanıdan Tedaviye HCC’de Multidisipliner Yaklaşım

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berksoy Şahin

Konuşmacılar: Prof. Dr. Berksoy Şahin

Prof. Dr. Sedef Kuran

Yard. Doç. Dr. Tuğsan Ballı

Yard. Doç. Dr. Burak Güney

13:40-14:00 KAHVE ARASI
14:00-15:00 3.Oturum: Yağlı Karaciğer Hastalığı – İlişkili HCC: Özgün bir Hastalık mı?
  Başkanlar: Cem Kalaycı, Marmara Üniversitesi
  Necati Örmeci, Ankara Üniversitesi
14:00-14:20 İntestinal Mikrobiyota – Yağlanma ve HCC Sekansı: Hangisi Potansiyel Sürükleyici?
  Ahmet Uygun, GATA
14:20-14:40 Klinik Fenotip ve Tedavi Sonuçları Farklı mı?
  Kadir Demir, İstanbul Üniversitesi
14:40-15:00 HCC Fenotipleri: Türkiye Verileri Temelinde Bir Analiz
  Brian Carr, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 4.Oturum: Erken Evre HCC Tanısı: En İyi Strateji
  Başkanlar: Erol Aksungur, Çukurova Üniversitesi
  Figen Doran, Çukurova Üniversitesi
15:30-15:50 HCC Tanısını En Doğru Nasıl Koyabiliriz? Radyolog Bakışı
  Devrim Karaosmanoğlu, Hacettepe Üniversitesi
15:50-16:10 Biyopsi Kliniğe Ne Sağlar? Patolog Bakışı
  Funda Yılmaz, Ege Üniversitesi
16:10-16:30 Radyasyon Onkolojisinde Kişiselleştirilmiş Tedavinin Neresindeyiz
  Beste Melek Atasoy, Marmara Üniversitesi
16:30-17:00 Gilead 

Oturum Başkanı: Orhan Sezgin

Konuşmacı: Ömer Özbakır

Konu: Hepatit C Tedavisi

17:00-18:00 Sözlü Bildiriler
  Başkanlar: Tamer Yağcı, Gebze Teknik Üniversitesi
  Ahmet Bektaş, 19 Mayıs Üniversitesi
  Kendal Yalçın, Dicle Üniversitesi
18:00-19:00

”Nasıl Daha İyi Bir Yaşam Yaratılabilir?” Sorusuna Bilimin Yanıtı Nedir?

Konuşmacı: Prof. Dr. Türker Kılıç 

20:00 Akşam Yemeği – Onbaşılar Kebap

 

09:00-10:00 5. Oturum: Bireye Özgün Tıp Yaklaşımı
  Başkanlar: Devrim Gözüaçık, Sabancı Üniversitesi
  Mithat Bozdayı, Ankara Üniversitesi
09:00-09:20 İntratümör Heterojenite ve Tedaviye Direncin Mekanizmaları
  Neşe Atabey, İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü
09:20-09:40 Tümor Genomik İmzaları: Hasta Yönetimine Katkılar
  Cengiz Yakıcıer, Acıbadem Üniversitesi
09:40-10:10 HCC Yönetiminde Likid Biyopsi
  Kolorektal Kanserden Öğrendiklerimiz
  Atıl Bişgin, Çukurova Üniversitesi
  Lenfoma Deneyimimiz
  Can Küçük, İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü
10:10-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:40 6. Oturum: Biyomarker’lar ve Evreleme Sistemleri
  Başkanlar: Murat Tuncer, İstanbul Üniversitesi
  Halis Şimşek, Hacettepe Üniversitesi
10:30-10:50 Tanı ve Yönetimde Biyomarker’lar: Bugünü ve Geleceği
  Osman Özdoğan, Marmara Üniversitesi
10:50-11:10 Barcelona’dan Hong Kong’a: Mevcut Evreleme Sistemlerinin Avantajları / Dezavantajları
  Abdullah Sonsuz, İstanbul Üniversitesi
11:10-11:30 Moleküler Sınıflama ve Tümör Profilleme: Klinik Pratik için Hazır mı?
  Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi
11:30-11:40 Tartışma
11:40-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30 7. Oturum: Lokorejyonel Tedaviler: Tümör Biyolojisi ve Klinik Sonuçlar
  Başkanlar: Halil Öztürk, Karadeniz Teknik Ünivrsitesi
  Ramazan Kutlu, İnönü Üniversitesi
13:00-13:20 Hipoksi ve Anoksi: Tümör Biyolojisine Etkileri
  De Novo HCC’de ve Metastazda Rolü
  Burak Güney, Çukurova Üniversitesi
13:20-13:40 Transarteriyel Tedaviler: Monoterapi ya da Kombinasyon?
  Levent Oğuzkurt, Koç Üniversitesi
13:40-14:00 Down Staging ve Köprüleme: Neredeyiz?
  Tuğsan Ballı, Çukurova Üniversitesi
14:00-14:20 HCC’de bireyselleştirilmiş SIRT Dozimetresi: Sık sorulan sorular ve Cevapları
  Nuri Arslan, GATA
14:20-14:30 Tartışma
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-15:30

BTG

HCC Tedavisinde SIRT’in Rolü: SIRT ile Küratif Tedavi Mümkün Mü?

Oturum Başkanı: Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi

Konuşmacı: Bülent Arslan, Rush University, Chicago, US

15:30-17:10 8. Oturum: Küratif Tedaviler: Mültidisipliner Yönetim
  Başkanlar: Abdülkadir Dökmeci, Ankara Üniversitesi
  İbrahim Astarcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
15:30-15:50 Perkütan Ablasyon
  Okan Akhan, Hacettepe Üniversitesi
15:50-16:10 Cerrahi Rezeksiyonun Sınırlarını Genişletmek
  Deniz Balcı, Ankara Üniversitesi
16:10-16:30 Karaciğer Transplantasyonu: Hasta Seçimini Nasıl Optimize Edebiliriz?
  Koray Acarlı, Şişli Memorial Hastanesi
16:30-16:50 Genişletilmiş Kriterler: Klinik Sonuçları
  Sezai Yılmaz, İnönü Üniversitesi
16:50-17:10 Posttransplant Dönemde HCC Nüksü: Minimize Edilebilir mi?
  Kamil Yalçın Polat, Memorial Ataşehir Hastanesi
17:10-17:40

SIRTEX

SIR-Spheres® Y-90 resin microspheres  – Pushing the evidence forward in HCC

Speaker: Prof. Dr. med. Peter R. Galle, Internal Medicine, Mainz University Medical Centre

Chairman: Prof. Dr. Berksoy Şahin, Medical Oncology, Çukurova University

17:40-18:10

State – of the – Art – Lecture: The Surgical Management of Hepatocellular Carcinoma

 

Moderator: Prof. Dr. Yaman Tokat, Florence Nightengale Hospital

  Prof. Dr. Massimo Malago, Royal free Hospital, University Collage London, UK.
18:10-19:10 9. Oturum: Olgu ve Video Sunumu: Tartışma Paneli
  Başkanlar: Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi
  Yaman Tokat, Florence Nightingale Hastanesi
  Panelistler: Murat Cantaşdemir, İstanbul Üniversitesi
  Murat Kılıç, Kent Hastanesi
  Oğuz Kara, Çukurova Üniversitesi
  Zeki Karasu, Ege Üniversitesi
20:00 Gala Gecesi – Park Zirve

 

09:00-10:00  Sözlü Bildiriler
  Başkanlar: Abdullah Ülkü, Çukurova Üniversitesi
  Hasan Özkan, Ankara Üniversitesi
  Levent Doğanay, Ümraniye Hastanesi
10:00-11:40  10. Oturum: Merkezlerimizin Uyguladıkları Transplant Kriterleri, Deneyim ve Klinik Sonuçları
  Başkanlar: Koray Acarlı, Memorial Hastanesi
  Ramazan İdilman, Ankara Üniversitesi
10:00-10:20  Florence Nigthingale: Kriter ve Deneyimi
  Birkan Bozkurt
10:20-10:40 Memorial Hastanesi Şişli: Kriter ve Deneyimi
  Yücel Yankol
10:40-11:00 Memorial Hastanesi Ataşehir: Kriter ve Deneyimi
  Murat Akyıldız
11:00-11:20 İnönü Üniversitesi: Kriter ve Deneyimi
  Cüneyt Kayaalp
11:20-11:40  Kent Hastanesi: Kriter ve Deneyimi
  Cahit Yılmaz
11:40-12:00 Acıbadem Atakent Üniversitesi Organ Nakli Merkezi: Kriter ve Deneyimi
  Remzi Emiroğlu
12:00-12:20  KAHVE ARASI
12:20-12:50

Bayer Radyoloji 

HCC ve Primovist: Tanı ve Tedavi Sonuçlarını Değerlendirmedeki Yeri

Konuşmacılar: Mehmet Şükrü Ertürk, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tuğsan Ballı, Çukurova Üniversitesi

12:50-13:50

Konferans: Nebil Özgentürk

13:50-15:30  11. Oturum: Kolanjiokarsinoma: Yükselen Sorun
  Başkanlar: Galip Ersöz, Ege Üniversitesi
  Yıldıray Yüzer, Florence Nightingale Hastanesi
13:50-14:10 Kronik Karaciğer Hastalığının ve Ülseratif Kolitin Rolü
  Ender Serin, Başkent Üniversitesi
14:10-14:30  Cerrahi Tedavi: Rezeksiyon mu? Transplantasyon mu?
  Ünal Aydın, Florence Nightingale Hastanesi
14:30-14:50 Lokorejyonel Tedavilerin Yeri
  İzzet Rozanes, Koç Üniversitesi Hastanesi
14:50-15:10 Sistemik Tedaviler
  Yeşim Eralp, Florence Nightingale Hastanesi
15:10-15:30 Çocukluk Çağı Karaciğer Tümörleri
  Gökhan Tümgör, Çukurova Üniversitesi
15:30-16:00  Sözlü Bildiriler
  Başkanlar: Mehmet Demir,Mustafa Kemal Üniversitesi
  Belkıs Ünsal, Katip Çelebi Üniversitesi
  Ahmet Rencüzoğulları, Çukurova Üniversitesi